วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ + วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ (Prevnar 13) 1 เข็ม

ราคาปกติ 5,550 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Vaxigriptetra)

ราคาปกติ 1,530 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้สูงวัย อายุ 65 ปี ขึ้นไป

ราคาปกติ 3,400 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์ (Prevnar13)

ราคาปกติ 3,550 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ IPD 15 (ผู้ใหญ่) จำนวน 1 เข็ม

ราคาปกติ 5,630 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก 1 เข็ม

ราคาปกติ 1,600 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 1 เข็ม

ราคาปกติ 2,530 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (Shinrix) 2 เข็ม

ราคาปกติ 16,200 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว