ราคาปกติ 3,400 THB| 1-2 ชุดราคาชุดละ 2,000 THB

ดูรายละเอียด


 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้สูงวัย อายุ 65 ปีขึ้นไป

วัคซีนใหม่เหมาะกับผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

 

ป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ เพิ่มขึ้น 24.2%

เมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์แบบปกติ 

 

สามารถช่วยลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจาก

- ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากการเกิดปอดอักเสบเพิ่มขึ้นสูง 27.3%

- ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากโรคหัวใจและระบบหายใจเพิ่มขี้น 17.9%

- ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอีก 11.7%

 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้สูงวัย อายุ 65 ปี ขึ้นไป

· เมื่อผู้สูงอายุติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ พบว่า 10% ของผู้สูงอายุจะสูญเสียความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองด้านกิจวัตรประจำวัน และจำเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่น รวมทั้ง1ใน 3 ของผู้สูงอายุที่นอนโรงพยาบาลยังไม่สามารถกลับมาทำกิจกรรมได้ตามปกติภายใน 1 ปี

· การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่อร่างกายมากกว่าคนทั่วไป เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดสมองตีบมากกว่าคนทั่วไป 8 เท่า และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบมากกว่าคนทั่วไป 10 เท่า

· จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ และ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้สูงวัย ในผู้สูงอายุ 65 ปี ที่ประเทศอเมริกาและแคนาดา พบว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้สูงวัย สามารถป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ เพิ่มขึ้นถึง 24.2% เมื่อเทียบกับ ผู้ที่ได้รับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์แบบปกติ

 

โรคไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงวัยต่างจากในคนทั่วไปอย่างไร?

เป็นโรคที่ติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อย และมักจะมีการระบาดช่วงฤดูฝน อาการโดยทั่วไปอาจจะทำให้เป็นไข้ ไอ หรือ ปวดเมื่อยตามตัว ในผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงจะสามารถหายเองได้ในเวลา 3-5 วัน แต่ในผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน มักมีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงต้องรักษาในโรงพยาบาล และจากข้อมูลในประเทศไทบพบว่ากลุ่มที่มีอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาลสูงที่สุดจากโรคไข้หวัดใหญ่ คือ เด็กเล็กและผู้สูงวัย

 

Q : ไข้หวัดใหญ่ ป้องกัน ได้หรือไม่?

A : โรคไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี

ในปัจจุบันมีการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ได้ดีขึ้น และลดอัตราการนอนโรงพยาบาล จากภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ลดการนอนโรงพยาบาลจากภาวะปอดอักเสบ และการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเกิดขึ้นจากไข้หวัดใหญ่ ได้อีกด้วย

การเตรียมตัวเข้ารับบริการ

Term of use

โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะ รพ.สมิติเวช สาขา ชลบุรี เท่านั้น

  • สามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี 
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ 
  • นัดหมาย เพื่อเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  รพ.สมิติเวชชลบุรี  ชั้น 2 อาคาร B    เปิดบริการทุกวัน เวลา 7.00 - 16.00 น.     โทร 033-038871 ,033-038888 ต่อ 30201-03 
  • กรุณาแสดงคูปองก่อนเข้ารับบริการ
  • ขอสงวนสิทธิ์การใช้คูปองถึงวันที่หมดอายุตามที่ระบุบนคูปอง (E-coupon) หากท่านไม่มาใช้บริการ ตามกำหนดคูปองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติและไม่สามารถคืนเงินได้