ราคาปกติ 16,200 THB| 1-2 ชุดราคาชุดละ 13,800 THB

ดูรายละเอียด

 

วัคซีนป้องกันงูสวัด ชนิดใหม่ ไม่ใช่เชื้อเป็น  - Recombinant subunit zoster vaccine (RZV)

วัคซีนนี้ไม่มีไวรัสวาริเซลลา-ซอสเตอร์ที่มีชีวิต แต่จะใช้โปรตีนเฉพาะของไวรัสที่เรียกว่าไกลโคโปรตีนอีแทน

 1. มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคงูสวัด 97%  ในผู้ใหญ่อายุ 50 ปีขึ้นไป

 2. ประสิทธิภาพในการป้องกันอาการปวดเส้นประสาท (PHN) 91.2% 

 3. เมื่อติดตามยาวนานถึง 10 ปี พบว่า มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคงูสวัด 89%  

 
คำแนะนำการฉีดวัคซีน 

 • แนะนำฉีดในผู้ใหญ่ อายุ 50 ปีขึ้นไป ให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อต้นแขน 2 เข็ม ห่างกัน 2-6 เดือน

 • แนะนำฉีดในผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคงูสวัดมากกว่าปกติ  เช่น ผู้ที่ระบบภูมิคุ้มกันมีปัญหา ผู้กำลังรับใช้ยาสเตียรอยด์ และผู้ที่รับการรักษาด้วยรังสีวิทยาหรือเคมีบำบัด เพราะกลุ่มคนเหล่านี้จะมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอกว่าคนปกติ จึงทำให้เสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปฉีดเข้ากล้ามเนื้อต้นแขน 2 เข็ม ห่างกัน 1-2 เดือน

 • เนื่องจาก วัคซีนป้องกันงูสวัด ชนิดใหม่  ไม่มีไวรัสที่มีชีวิต จึงปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องหรืออ่อนแอ

 • สามารถให้วัคซีนงูสวัดได้ไม่ว่าจะเคยหรือไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสมาก่อน ไม่จำเป็นต้องตรวจว่ามีภูมิคุ้มกันโรค (varicella IgG) หรือไม่

 • ในกรณีที่เคยเป็นงูสวัดมาก่อน สามารถให้วัคซีนงูสวัดได้ โดยให้เว้นระยะห่างหลังจากเป็นงูสวัดอย่างน้อย 6 เดือน

 • หากอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องได้รับวัคซีนงูสวัด พิจารณาให้วัคซีนอีสุกอีใสก่อน ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนงูสวัดเพื่อป้องกันโรคอีสุกอีใส


ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
ระยะเวลาถึง 31 ธันวาคม 67 

การเตรียมตัวเข้ารับบริการ

Term of use

 • กรุณานัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ 
 • นัดหมาย เพื่อเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  รพ.สมิติเวชชลบุรี  ชั้น 2 อาคาร B    เปิดบริการทุกวัน เวลา 7.00 - 16.00 น.     โทร 033-038871 ,033-038888 ต่อ 30201-03 
 • กรุณาแสดงคูปองก่อนเข้ารับบริการ
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้คูปองถึงวันที่หมดอายุตามที่ระบุบนคูปอง (E-coupon) หากท่านไม่มาใช้บริการ ตามกำหนดคูปองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติและไม่สามารถคืนเงินได้