ราคาปกติ 34,500 THB| 1-2 ชุดราคาชุดละ 22,280 THB

ดูรายละเอียด

 

ขยายเวลา หมดเขต  31 กรกฎาคม 2567
รายการตรวจเพิ่ม สามารถซื้อได้ เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ Check up Program แล้วเท่านั้น

 1. นัดตรวจสุขภาพได้ที่
  • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center ) เปิดบริการทุกวัน เวลา 7.00 - 16.00 น. โทร 033-038871 ,033-038888 ต่อ 30201-03  
  • Line SamitivejChonburi : Line ID ; @Dr.Samitchon คลิกลิงค์ https://lin.ee/aEJviRL

การเตรียมตัวเข้ารับบริการ

 • 1 ชุดตรวจสุขภาพ สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD)
 • 2 ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 - 10 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ (ดื่มน้ำเปล่าได้)
 • 3 กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 1 วัน
 • นัดตรวจสุขภาพได้ที่
  • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center ) เปิดบริการทุกวัน เวลา 7.00 - 16.00 น. โทร 033-038871 ,033-038888 ต่อ 30201-03  
  • Line SamitivejChonburi : Line ID ; @Dr.Samitchon คลิกลิงค์ https://lin.ee/aEJviRL
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้คูปองถึงวันที่หมดอายุตามที่ระบุบนคูปอง (E-coupon) หากท่านไม่มาใช้บริการ ตามกำหนดคูปองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติและไม่สามารถคืนเงินได้
 • สอบถามเพิ่มเติมที่ 
  • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center ) เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 16.00 น. โทร 033-038871 ,033-038888 ต่อ 30201-03     
  • แผนกการตลาด วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 8.00- 17.00 น.อีเมล: [email protected]

Term of use

 • กรุณานัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ 
 • นัดหมาย เพื่อเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  รพ.สมิติเวชชลบุรี  ชั้น 2 อาคาร B    เปิดบริการทุกวัน เวลา 7.00 - 16.00 น.     โทร 033-038871 ,033-038888 ต่อ 30201-03 
 • กรุณาแสดงคูปองก่อนเข้ารับบริการ
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้คูปองถึงวันที่หมดอายุตามที่ระบุบนคูปอง (E-coupon) หากท่านไม่มาใช้บริการ ตามกำหนดคูปองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติและไม่สามารถคืนเงินได้

5 วิธีการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

 1. ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจสุขภาพ
 2. งดอาหารและเครื่องดื่ม  อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนตรวจสุขภาพ
 3. หากมีโรคประจำตัว กรุณานำผลการตรวจมาเพื่อประกอบการวินิจฉัย
 4. สำหรับสตรี ไม่ควรอยู่ระหว่างช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน
 5. สำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Mammogram) ควรหลีกเลี่ยงการตรวจช่วงมีประจำเดือน