ราคาปกติ 6,740 THB| 1-2 ชุดราคาชุดละ 4,988 THB

ดูรายละเอียด

 • โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก และ อัลตร้าซาวด์ช่องคลอด
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัล และ ตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม สำหรับผู้หญิง

การเตรียมตัวเข้ารับบริการ

 • 1 ชุดตรวจสุขภาพ สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) 
 • 2. สำหรับสตรีควรอยู่ในช่วงที่ไม่มีประจำเดือน
 • 3. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 1 วัน
 • 4. กรณีมีเลือดออกมากผิดปกติ ที่ไม่ตรงกับรอบเดือน ควรมารับการตรวจไม่ต้องรอให้เลือดหยุด

 • นัดหมาย  สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 อาคาร A เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 -20.00 น. โทร 033-038924
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้คูปองถึงวันที่หมดอายุตามที่ระบุบนคูปอง (E-coupon) หากท่านไม่มาใช้บริการ ตามกำหนดคูปองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติและไม่สามารถคืนเงินได้
 • สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์สุขภาพสตรี โทร 033-038924 ,033-038888 ต่อ10233 อีเมล: infosch@samitivej.co.th

Term of use

 • กรุณานัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ 
 • นัดหมาย เพื่อเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  รพ.สมิติเวชชลบุรี  ชั้น 2 อาคาร B    เปิดบริการทุกวัน เวลา 7.00 - 16.00 น.     โทร 033-038871 ,033-038888 ต่อ 30201-03 
 • กรุณาแสดงคูปองก่อนเข้ารับบริการ
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้คูปองถึงวันที่หมดอายุตามที่ระบุบนคูปอง (E-coupon) หากท่านไม่มาใช้บริการ ตามกำหนดคูปองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติและไม่สามารถคืนเงินได้

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจ แมมโมแกรม 

 1.  งดทาโลชั่น แป้ง และ โรลออน ที่บริเวณหน้าอก เต้านมและใต้รักแร้
 2. แนะนำให้ตรวจหลังจากประจำเดือนหมดอย่างน้อย5 วันและหน้าอกไม่มีอาการคัดตึงเพื่อลดการเจ็บปวดและขณะตรวจ
 3. หากเคยตรวจ แมมโมแกรม มาก่อน กรุณานำผลและภาพเมมโมแกรมมาด้วย เพื่อเปรียบเทียบและติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง
 4. กรณีให้นมบุตรอยู่และมีอาการจำเป็นต้องตรวจ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อน