ราคาปกติ 3,800 THB| 1-2 ชุดราคาชุดละ 1,188 THB

ดูรายละเอียด

การเตรียมตัวเข้ารับบริการ

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ขอสงวนสิทธิ์การใช้คูปองถึงวันที่หมดอายุตามที่ระบุบนคูปอง (E-coupon) หากท่านไม่มาใช้บริการ ตามกำหนดคูปองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติและไม่สามารถคืนเงินได้

  • กรุณาสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้า ที่แผนกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคาร B เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น. โทร 033-038988 , 033-038888 ต่อ 30114 -30118
  • สอบถามข้อมูลโปรโมชั่น  Line SamitivejChonburi : Line ID ; @Dr.Samitchon คลิกลิงค์ https://lin.ee/aEJviR

การเตรียมตัวก่อนตรวจไฟโบรสแกน (Fibro scan)

  • งดอาหารก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย   3  ชั่วโมง
  • กรณีมีผลตรวจไฟโบรสแกน  จากโรงพยาบาลอื่น กรุณานำมาด้วยทุกครั้ง