ราคาปกติ 1,450 THB| 1-2 ชุดราคาชุดละ 988 THB

ดูรายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น สำหรับเด็กอายุ 4- 6 ปี โดยกุมารแพทย์

  • ตรวจความแข็งแรงของร่างกาย
  • ตรวจพัฒนาการเบื้องต้น
  • ตรวจประเมินการเจริญเติบโตของน้ำหนัก และส่วนสูง
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  • ตรวจกรุ๊ปเลือด (ABO Group )

การเตรียมตัวเข้ารับบริการ

Term of use

สามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์สุขภาพเด็ก รพ.สมิติเวชชลบุรี เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม นัดหมายได้ที่ ศูนย์สุขภาพเด็ก โทร 033-038968 เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.