ราคาปกติ 2,340 THB| 1-2 ชุดราคาชุดละ 1,588 THB

ดูรายละเอียด

การเตรียมตัวเข้ารับบริการ

 • 1 ชุดตรวจสุขภาพ สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) 
 • 2. สำหรับสตรีควรอยู่ในช่วงที่ไม่มีประจำเดือน
 • 3. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 1 วัน
 • 4. กรณีมีเลือดออกมากผิดปกติ ที่ไม่ตรงกับรอบเดือน ควรมารับการตรวจไม่ต้องรอให้เลือดหยุด

 • นัดหมาย  สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 อาคาร A เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 -20.00 น. โทร 033-038924
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้คูปองถึงวันที่หมดอายุตามที่ระบุบนคูปอง (E-coupon) หากท่านไม่มาใช้บริการ ตามกำหนดคูปองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติและไม่สามารถคืนเงินได้
 • สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์สุขภาพสตรี โทร 033-038924 ,033-038888 ต่อ10233 อีเมล: infosch@samitivej.co.th

Term of use

 • ชุดตรวจสุขภาพ สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD)  รพ.สมิติเวชชลบุรี
 • สำหรับสตรีควรอยู่ในช่วงที่ไม่มีประจำเดือน
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 1 วัน
 • กรณีมีเลือดออกมากผิดปกติ ที่ไม่ตรงกับรอบเดือน ควรมารับการตรวจไม่ต้องรอให้เลือดหยุด
 • นัดตรวจสุขภาพ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 อาคาร A เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 -21.00 น.                         โทร  033-038924
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้คูปองถึงวันที่หมดอายุตามที่ระบุบนคูปอง (E-coupon) หากท่านไม่มาใช้บริการ ตามกำหนดคูปองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติและไม่สามารถคืนเงินได้