ราคาปกติ 2,340 THB| 1-2 ชุดราคาชุดละ 1,588 THB

ดูรายละเอียด

ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปาดมดลูกเมื่อใด

ผู้ที่อายุ 21-29 ปี 
- แนะนำตรวจคัดกรองโดยตินแพร็พ แป๊บ เทสต์ (ThinPrep Pap Test) ทุก 1-2  ปี

ผู้ที่อายุ 30-65 ปี แนะนำการตรวจดังนี้
-  ตรวจคัดกรองโดยตินแพร็พ แป๊บ เทสต์ (ThinPrep Pap Test) ทุก 1-2 ปี
- ตรวจคัดกรองโดยการตรวจหาเชื้อ HPV ด้วยวิธีการ DNA ทุก 3 ปี
- ตรวจคัดกรองโดยตินแพร็พ แป๊บ เทสต์ (ThinPrep Pap Test)  + การตรวจหาเชื้อ HPV ด้วยวิธีการ DNA ทุก 3 ปี

- หากมีผลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ผ่านมา ผลผิดปกติ อาจแนะนำให้ตรวจเพิ่มขึ้นตามคำแนะนำของแพทย์
- หากเป็นผู้ที่เคยตัดมดลูกทั้งหมดโดยตัดหมดทั้งมดลูกและปากมดลูก ไม่มีความจำเป็นในการตรวจคัดกรอง
- หากเป็นผู้ที่ตัดมดลูกบางส่วนโดยไม่มีการตัดปากมดลูกหรือผลการตรวจที่ผ่านมาผิดปกติ แนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสม่ำเสมอ


วิธีการด้วยตินแพร็พ แป๊บ เทสต์ (ThinPrep Pap Test)
ผู้เข้ารับการตรวจนอนราบลงบนเตีงและวางขาบริเวณที่พักขา ผู้ตรวจจะสอดอุปกรณ์เข้าบริเวณช่องคลอดเพื่อเปิดปากมดลูกจากนั้นจะเก็บตัวอย่างบริเวณปากมดลูกลงบนของเหลวจากนั้นส่งห้องตรวจปฏิบัติการ

วิธีการตรวจหาเชื้อ HPV ด้วยวิธีการ DNA
ผู้เข้ารับการตรวจนอนราบลงบนเตียงจากนั้นใช้อุปกรณ์สอดเข้าบริเวณช่องคลอดเพื่อให้เห็นปาดมดลูกและใช้อุปกรณ์คล้ายก้านสำลีเก็บตัวอย่างบริเวณปากมดลูกจากนั้นส่งห้องตรวจปฏิบัติการ

ความแตกต่างระหว่างการตรวจ ตินแพร็พ แป๊บ เทสต์ (ThinPrep Pap Test) หรือ ตรวจหาเชื้อ HPV ด้วยวิธีการ DNA
ตรวจหาเชื้อ HPV ด้วยวิธีการ DNA ทำให้สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ปากมกลูกโดยสามารถระบุสายพันธุ์ของไวรัสได้โดยมีความไวในการตรวจพบรอยโรคก่อนเกิดโรคมะเร็งได้ถึง 99%
การตรวจตินแพร็พ แป๊บ เทสต์ (ThinPrep Pap Test) ใช้เทคนิคที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อช่วยลดอัตราการเกิดผลผิดปกติลวงและลดปัญหาการเก็บตัวอย่างไม่พอรวมถึงสามารถใช้ตัวอย่างในการตรวจ HPV ได้


การเตรียมตัวเข้ารับบริการ
1.  ชุดตรวจสุขภาพ สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) 
2 . สำหรับสตรีควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือนหรือหลังมีประจำเดือนอย่างน้อย 5 วัน
3.  กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 1 วัน

หมดเขต 31 ธันวาคม 66 (ซื้อแล้วใช้สิทธิ์ตรวจได้ถึง 31 ธันวาคม 66)

การเตรียมตัวเข้ารับบริการ

 • 1 ชุดตรวจสุขภาพ สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) 
 • 2. สำหรับสตรีควรอยู่ในช่วงที่ไม่มีประจำเดือน
 • 3. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 1 วัน
 • 4. กรณีมีเลือดออกมากผิดปกติ ที่ไม่ตรงกับรอบเดือน ควรมารับการตรวจไม่ต้องรอให้เลือดหยุด

 • นัดหมาย  สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 อาคาร A เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 -20.00 น. โทร 033-038924
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้คูปองถึงวันที่หมดอายุตามที่ระบุบนคูปอง (E-coupon) หากท่านไม่มาใช้บริการ ตามกำหนดคูปองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติและไม่สามารถคืนเงินได้
 • สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์สุขภาพสตรี โทร 033-038924 ,033-038888 ต่อ10233 อีเมล: infosch@samitivej.co.th

Term of use

 • ชุดตรวจสุขภาพ สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD)  รพ.สมิติเวชชลบุรี
 • สำหรับสตรีควรอยู่ในช่วงที่ไม่มีประจำเดือน
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 1 วัน
 • กรณีมีเลือดออกมากผิดปกติ ที่ไม่ตรงกับรอบเดือน ควรมารับการตรวจไม่ต้องรอให้เลือดหยุด
 • นัดตรวจสุขภาพ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 อาคาร A เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 -21.00 น.                         โทร  033-038924
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้คูปองถึงวันที่หมดอายุตามที่ระบุบนคูปอง (E-coupon) หากท่านไม่มาใช้บริการ ตามกำหนดคูปองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติและไม่สามารถคืนเงินได้