โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็ก 4- 6 ปี

ราคาปกติ 1,450 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว