โปรแกรมตรวจสุขภาพ หัวใจ

ราคาปกติ 5,210 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน (EST)

ราคาปกติ 5,106 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ตรวจหัวใจ ด้วยคลื่นความถี่สูง (ECHO)

ราคาปกติ 4,361 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ตรวจหัวใจ ด้วยการวิ่งสายพาน + คลื่นความถี่สูง (EST + ECHO)

ราคาปกติ 9,467 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ตรวจวัดระดับแคลเซียมผนังหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium scoring)

ราคาปกติ 5,210 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ตรวจหลอดเลือดแดงที่คอด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasound Doppler Carotid)

ราคาปกติ 3,700 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว