วัคซีนมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์สำหรับผู้หญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป

ราคาปกติ 12,000 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์สำหรับผู้หญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป

ราคาปกติ 27,000 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว