สมุนไพรจีนบำรุงร่างกาย Long Covid (จำนวน 7 ตลับ)

ราคาปกติ 693 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ลูกประคบสมุนไพรจีนลดปวด

ราคาปกติ 200 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว