โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นและความเสี่ยงโรคหัวใจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ราคาปกติ 12,300 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว