โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลุก

ราคาปกติ 2,340 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด

ราคาปกติ 4,640 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และตรวจหาเชื้อ เอช พี วี ดี เอ็น เอ (Thin prep + HPV DNA)

ราคาปกติ 3,888 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และตรวจหาเชื้อ เอช พี วี ดี เอ็น เอ +อัลตร้าซาวน์ช่องคลอด (Thin prep + HPV DNA +TVS)

ราคาปกติ 6,500 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว