ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ราคาปกติ 2,400 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด

ราคาปกติ 4,700 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และตรวจหาเชื้อ เอช พี วี ดี เอ็น เอ

ราคาปกติ 4,120 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และตรวจหาเชื้อ เอช พี วี ดี เอ็น เอ +อัลตร้าซาวน์ช่องคลอด

ราคาปกติ 6,420 THB

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว